Chat with us, powered by LiveChat

การพนันกับธรรมมะ คติเตือนใจดีๆ

ฟีฟา55

หลายคนคงสงสัยว่า เล่นการพนัน มันผิดศีลหรือไม่? เล่นแล้วจะได้บุญหรือบาป สวัสดีครับผู้ติตาม ฟีฟา55 สำหรับวันนี้ผมจะมากล่าวเรื่องเกี่ยวกับธรรมมะกับการพนัน ยังมีผู้คนส่วนมากที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว การเล่นการพนันมันเป็นบาปหรือไม่ ผมจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดในบทความหน้านี้ครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

หากต้องการดูบทความอื่นๆ คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ คู่มือนักพนัน แหล่งความรู้คุณภาพที่คู่ควรแก่คุณ สำหรับคนที่ตั้งใจหรือหลงเข้ามาในหน้านี้ คุณคือผู้โชคดีที่สุด เพราะเนื้อที่จะกล่าวต่อไปนี้มันสำคัญมากๆ ไม่มีเว็บไหนออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยกเว้นทางเว็บไซต์ ฟีฟา555 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณสูงสุด

สารบัญ ฟีฟ่า55

เลือกหัวข้อที่คุณต้องการทราบได้เลยครับ

เล่นการพนันฟีฟา55 ผิดศีลหรือไม่

การเล่นการพนันฟีฟา55 ผิดศีลหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ หลักคำสั่งสอน การเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีล แต่เป็นเหตุเกิดในการทำผิดศีล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเล่นการพนันจนหมดตัวแล้ว คุณก็เริ่มจะลักขโมย เริ่มพูดโกหก ซึ่งเป็นการทำผิดศีล การเล่นการพนันเป็นบ่อเกิดในการทำผิดศีล ซึ่งนั้นหมายความว่าถ้าคุณเล่นพนันอย่างมีสติ คุณก็ไม่ทำผิดศีลแล้ว คุณสามารถสบายใจได้เลยครับ

การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกาเล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ ภิกษุไม่สามารถเล่นพนันได้

พุทธ

ความไม่ประมาท คืออะไร

คือการสำรวมระวัง ซึ่งอินทรีย์คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอยู่ จิตย่อมไม่เกลือกกลั้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

เมื่อไม่มีจิตเกลือกกลั้วแล้ว ปราโมทย์ ย่อมเกิด

เมื่อปราโมทย์ แล้ว ปีติ ย่อมเกิด

เมื่อใจมี ปีติ ปัสสัทธิ ย่อมมี

เมื่อมีปัสสัทธิ ภิกษุนั้น ย่อมอยู่เป็นสุข

เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น

เมื่อจิตตั้งมั่น แล้ว ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ

เพราะธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ ย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่า เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยแท้ 

ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาท ไม่มีวันตาย ผู้ประมาท ย่อมเหมือนคนที่ตายแล้ว

การเล่นการพนัน จะเป็นเหตุให้ไปนรกได้หรือไม่?

โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการเหล่านี้ คือ

 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร : หากคุณชนะย่อมก่อเวร เกิดความโลภ เกิดกิเลส
 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป : คุณจะเกิดความทุกข์ร้อนเสียใจ ทุกข์ที่เกิดจากการเล่นการพนัน
 3. ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน : เมื่อไหร่ที่คุณเข้าสู่วงการนี้แล้ว ทรัพย์ของคุณจะหมดไปเสื่อมไป
 4. ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น : ไม่มีใครเชื่อถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก
 5. ถูกมิตรอมาตย์หมิ่นประมาท : คนรอบข้าง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ดูหมิ่นในตัวคุณ
 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย : เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา

โทษ ๖ ประการ ในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการ พนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แลฯ

ทางเสื่อมแห่งทรัพย์

ไม่ใช้เฉพาะการพนันเท่านั้นที่เป็นเหตุแห่งการเสื่อมของโภคทรัพย์ ยังมีโทษ 6 ประการที่ประกอบเนืองๆ ซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตร 

 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน : การเล่นพนันจะนำท่านไปสู่ความประมาท เป็นเหตุในการเสียทรัพย์สินของตน เพราะเคราะห์ร้าย ประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้าง เสียเมียบ้าง เสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีก ต้องถึงถูกจองจำ เคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้น เพียงเล็กน้อย

  ที่แท้แลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือ เคราะห์ที่คนพาลนั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว ตายไป เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก นั่นเอง

 2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ : การเจ้าชู้นำพาสู่การผิดลูกเมียผู้อื่น ผิดศีล
 3. ให้เป็นนักเลงเหล้า : ผิดศีล 5 มั่วเมาอยู่กับสุราเมรัย 
 4. ให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยความปลอม : เริ่มเป็นคนหลอกลวงผู้อื่นด้วยของปลวม
 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า : เริ่มเป็นคนโกงแบบหน้าด้านๆ เป็นสิ่งไม่ดี
 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ : เป็นคนเกเร ชวนทะเลาะวิวาทกับผู้คน ไม่เชื่อฟังผู้สั่งสอน
ศาสนาพุทธ

คติประจำใจเตือนสติ

“โจรปล้นบ้าน 10 รอบ ยังไม่เสียหายเท่าไฟไหม้บ้านรอบเดียว ไฟไหม้บ้าน 10 ครั้ง ยังไม่เสียหายเท่าการเล่นพนันครั้งเดียว”

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึง ถ้าเราถูกโจรปล้นบ้าน 10 รอบ ยังไงก็เหลือเสื้อผ้าของใช้ที่โจรไม่ได้ขโมยไปด้วย ไม่เหมือนกับกับการถูกไฟไหม้บ้านรอบเดียว คุณสามารถไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นที่ดิน แต่ถึงอย่างไรไฟไหม้ 10 ครั้ง ก็ยังไม่เสียหายเท่าการเสียพนันครั้งเดียว แม้แต่ที่ดินคุณก็จะไม่เหลือ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการพนนัน ฟีฟ่า55

เล่นการพนันแล้วจะตกนรกไหม

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นครับ ถ้าคุณเล่นอย่างมีสติ ควบคุมตัวเองได้ ไม่ตกอยู่ในความประมาท จะไม่ตกนรกครับ แต่อย่าเล่นมากเกินความจำเป็น เดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย และเป็นเหตุของผีพนัน

การพนันผิดศีลหรือไม่

การเล่นพนันออนไลน์ ฟีฟา55 ไม่ได้ได้ผิดศีล 5 ครับ สบายใจได้เลย คุณสามารถเล่นพนันและถือศีลไปได้ แต่ให้คุณพึงระวังไว้ว่า การพนันเป็นเหตุแห่งความประมาท เพราะฉะนั้นคุณต้องควบคมตัวเองให้ดี

การพนันกับงาน ตามหลักธรรม

หลักการทางธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต โดยการทำงานที่มีเหงือไหลเพื่อแลกกับเงิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่การพนันออนไลน์ไม่นับว่าเป็นงาน ให้เราเรียกว่าเป็นการหารายได้เสริมดีกว่าครับ 

อยากมีทรัพย์เริ่มต้นอย่างดี

หากอยากมีทรัพย์สินเงินทอง ผมแนะนำให้เริ่มต้นให้ละความเกียจคร้านแบ่งออกได้ดังนี้

 • ความกระหายนัก : มีความกระหายในทุกๆเรื่องแล้วอ้างไม่ทำงาน
 • หิวนัก : อ้างว่าหิวแล้วไม่อยากทำงาน
 • ยังเช้าอยู่ : อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำงาน
 • เวลาเย็นแล้ว : อ้างว่าตอนเย็นแล้วไม่ทำงาน
 • ร้อนนัก : อ้างว่าอากาศร้อนเกินไปทำงานไม่ได้
 • หนาวนัก : อ้างว่าอากาศหนาวเกินไปแล้วไม่ทำงาน

สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์

 

 *เมื่อยืนยันการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทาง Line ของท่าน*

สรุป การเล่นพนันฟีฟ่า55 ผิดศีลหรือไม่

หลายคนคงเข้าใจและอิ่มบุญกันแล้วนะครับ กับการพนันกับธรรมมะ เป็นยังไงกันบ้างครับ บทความนี้ได้เตือนสติไม่ให้คุณติดการพนัน หรือใครที่โดนผีพนันเข้าสิงอยู่ เจอหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไป รับรองผีพนันออกแน่นอนครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ผมก็ขอจบบทความไว้เพียงเท่านี้

สำหรับท่านใดต้องการให้ผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไร สามารถคอมเม้นต์บอกได้เลยครับ ผมอ่านทุกความคิดเห็น หรือจะแนะนำให้ผมปรับปรุงหรือติชมใดๆก็ตาม ก็ยินดีครับ ก่อนจากกันไปผมขอให้ผู้ติดตาม ฟีฟา55 ทุกคนพบกับความโชคดีมีชัย มีความสุขมากๆครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

บทความอื่นๆ